Határon túli együttműködések a Pannon-tó kutatása terén

A Pannon-tó egykori élővilágának megismerését célzó őslénytani kutatásban aktív szerepet játszanak a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) munkatársai is. Szlovákiában pozsonyi kollégákkal közösen végeztek ősmaradványgyűjtést Bazinban, a Horusitzky Henrik, a Magyar Királyi Földtani Intézet agrogeológusa által 1907-ben felfedezett lelőhelyen. Hasonló gyűjtésre került sor a burgenlandi Szentmargitbányán is, de az osztrák együttműködés fő területe a bécsi múzeumokban őrzött, a Magyar Királyság területéről származó típusanyagok felkutatása és dokumentálása volt. Mivel ezek a fosszíliák az első világháború előtt kerültek Bécsbe, legtöbbjükről még soha nem készült fényképi dokumentáció.

Ugyanez vonatkozik a zágrábi Horvát Természettudományi Múzeum gyűjteményére is, ahol Spiridion Brusina, a pannóniai puhatestűfajok legtermékenyebb leírója dolgozott még az első világháború előtt, és ahol rendkívül nagy gyűjteményének az egykori Magyarországról származó darabjait – köztük számos faj típusanyagát – is őrzik.

 

Spiridion Brusina által gyűjtött és leírt fajok Magyarországról: 1: Melanopsis kurdica (Kurd), 2: Melanopsis oxyacantha (Tihany), 3-4: Melanopsis entzi (Tihany), 5: Micromelania pirenella (Kurd). A példányok a Horvát Természettudományi Múzeum gyűjteményében találhatók (fotó: Katona Lajos Tamás)

 

Horvátországban is adódott alkalom közös terepi munkára; a szlovéniai Nekcse (Našice) mellett tárták fel a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai az elmúlt években azt a gazdag ősmaradvány-lelőhelyet, amely bepillantást enged a Pannon-tó legkésőbbi fázisának élővilágába és a tómedence déli részének szerkezeti fejlődésébe.

Nekcséről gyűjtött puhatestű maradványok: 1: Congeria rhomboidea dilatata, 2: Caladacna steindachneri, 3: Dreissenomya aperta, 4: Lymnocardium emarginatum, 5: Pseudocatyllus pseudocatyllus, 6: Phyllocardium planum. A példányok a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma gyűjteményében találhatók (fotó: Katona Lajos Tamás)

Ígéretes együttműködés indult a Belgrádi Egyetem szerb kutatóival is a bánsági és szerémségi lelőhelyek közös terepi kutatására – ezt a munkát a koronavírus 2020 márciusi megjelenése miatt hozott korlátozó intézkedések szakították félbe.

Az elmúlt években az elszakított országrészek közül Erdélyben zajlott a legintenzívebb magyar kezdeményezésű terepi kutatás kolozsvári magyar egyetemi kutatókkal közösen. Erdélyben két nagy területen fordulnak elő a Pannon-tó üledékei: egyrészt az Erdélyi-medencében, másrészt az Alföld keleti peremén Máramarostól a Vaskapuig. Az Erdélyi-medence nagyrészt mélyvízi üledékei általában kevés puhatestű-maradványt tartalmaznak, ezért ilyenekből csak szerény anyag volt korábban a magyar múzeumok gyűjteményeiben. A friss gyűjtéseknek köszönhetően a MTM gyűjteménye megtöbbszöröződött erről a területről, és a mennyiségi gyarapodáson túl az anyag komplex tudományos értékelése is megtörtént.

Az Alföld peremvidékén a Szilágysági-medencében folyt jelentős őslénytani kutatómunka. Erről a területről fontos és jelentős, de feldolgozatlan gyűjtemény került még az első világháború előtt a Földtani Intézetbe. Az újonnan gyűjtött és feldolgozás alatt álló anyag a MTM pannon-tavi puhatestű-gyűjteményét gyarapítja.

Szilágynagyfaluból előkerült puhatestűek: 1: Lymnocardium hantkeni, 2-3: Lymnocardium conjungens, 4: Congeria pancici. 5-6: Melanopsis vindobonensis. A példányok a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében találhatóak (fotó: Katona Lajos Tamás)

A 21. században már sem politikai határok, sem politikai hatások nem korlátozzák a Pannon-tó Kárpát-medencét kitöltő üledékeinek határokon átnyúló tudományos kutatását. Az 1920-ban rögzített területi széttagoltságot ma már egyre kevésbé tükrözi a tudományos kutatásnak ez a szelete. A tudományos kép a Pannon-tó fejlődéséről, élővilágáról, üledékképződéséről, szénhidrogén- és vízföldtani vonatkozásairól egyre tisztább, egyre teljesebb és egyre egységesebb.

Szerzők: Magyar Imre (MTA-MTM-ELTE Paleontológiai Kutatócsoport), Katona Lajos Tamás (MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma)

 

Kapcsolódó tartalmak:

A Pannon-tó: hungarikum a geológia világából

A Pannon-tó üledékeinek és ősmaradványainak kutatása Trianon előtt

A darabokra hulló egész: a Pannon-tó kutatása az utódállamokban

Meghaladni a szétszakítottságot: a Pannon-tó magyar kezdeményezésű kutatása a szomszédos államokban