Webhelytérkép

Bevezetés

A Magyar Természettudományi Múzeum Trianon előestéjén

A Természettudományi Múzeum önállósításának első kísérlete

A Természettudományi Múzeum önállósításának első kísérlete: előzmények

A Természettudományi Múzeum önállósításának első kísérlete: Szervezeti változások

A Természettudományi Múzeum önállósításának első kísérlete:A múzeum elhelyezésének kérdése

A Természettudományi Múzeum önállósításának első kísérlete: Epilogus

Trianon előzményei és a Magyar Nemzeti Múzeum

Hogyan került a múzeum a Mehmed szultán útra?

Román próbálkozások a múzeumi anyag elrablására 1920 őszén

Román rekvirálási kísérletek a Nemzeti Múzeumban, 1919. augusztus–szeptember

A Bandholtz-affér

A Magyar Nemzeti Múzeum a békekonferencia hivatalos irataiban

Ásvány- és Őslénytár

Az Ásvány- és Őslénytár munkatársai 1920-ban

Az Ásvány- és Őslénytár gyűjteménye és kiállítása 1920-ban

Őslénytári helyzetkép a trianoni döntés előtt és után

A Növénytár és gyűjteményei a századfordulótól az 1920-as évekig

Természetrajzi kutatások a történelmi Magyarországon

A Haynald-alapítvány

A Kárpát-medence botanikai kutatásának hagyományai

A lepkészetnek hódoló bánsági báró és a két rovarász erdélyi gróf

Jávorka Magyar Flóra

A Pannon-tó, egy valódi hungarikum a geológia világából

A Pannon-tó üledékeinek és ősmaradványainak kutatása Trianon előtt

A darabokra hulló egész - a Pannon-tó kutatása az utódállamokban

Meghaladni a szétszakítottságot: A Pannon-tó magyar kezdeményezésű kutatása a szomszédos államokban

A trencséni „rovarászdoktor” – és szétszóródott gyűjteménye

Erdészeti kutatások a Magyar Királyság területén

Magyarország állatvilágának kutatása Trianon előtt: A Magyar Birodalom állatvilága (1894–1918)

Embertani kutatások Oroszvár közelében

A hazai antropológia kezdetei 1881-ig

Török Aurél és a hazai antropológia 1881-1912 között 1. rész

Török Aurél és a hazai embertan 1881-1912 között 2. rész

Török Aurél és a hazai antropológia 1881-1912 között 3. rész

Török Aurél és a hazai antropológia 1881-1912 között 4. rész

A hazai antropológia 1912-1945 között

Trianon hatása a hazai embertanra, az első és második bécsi döntés embertani vonatkozásai

A döntés hatásai: Személyes sorsok

A két lepkész fivér, akiket Trianon tragédiája választott el örökre

Az ősnövénytan kutatói az első világháború és a trianoni döntés után

Diószeghy és Schmidt barátsága

Gaál István

Gelei József

Mallász József, a dévai természettudományosság átmentője

Nyárády Erazmus Gyula (1881–1966)

Iuliu Prodan (1875–1959)

Elszegényedve, Iglótól Tihanyig - Scherffel Aladár

Személyes sorsok Trianon idején az Ásvány- és Őslénytárból

Személyes sorsok Trianon revíziója és az újbóli területvesztések idején (Ásvány- és Kőzettani Tár, Földtani és Őslénytani Tár)

Trianoni sorsok: Koch Sándor

Trianoni sorsok: Szentpétery Zsigmond

Trianoni sorsok: Vendl Mária

Zilahi Kiss Endre, aki százezer lejért sem adta idegenbe gyűjteményét

A zoológus és a diplomata igaz barátsága

A döntés hatásai: Vándorló Intézmények

Trianoni sorsok: Határon túl rekedt és vándorútra kényszerített földtudományi gyűjtemények
 
Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1872–1921, 1940–1945)

Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1770–1918)

A döntés hatásai: Trianon hatása a kutatásokra

A trianoni béke hatása az Ásvány- és Őslénytár gyűjtési területeire

Határon túlra került ásványlelőhelyek

Ásvány- és kőzettani kutatások a múzeumban Trianon után

Trianon hatasa a gerinces őslénytani kutató és gyűjtőmunkára

Trianon hatása az Ásvány- és Őslénytárban folyó tudományos munkára

A döntés hatásai: Velünk élő Trianon

A bécsi döntés nyomában vándorló család

A nagymamám „táncrendje”

Amikor a család egyetlen magyarországi ága Trianonnak köszönhető

Kutatási preferencia az elcsatolt területeken családi okokból is

Élővilág: Emlősök

Ürgék a román-magyar határon

Élővilág: Ízeltlábúak

Áfonya-zöldaraszoló

A Bánság és a Dél-Tiszántúl közös faja – Az atracélcincér

Denevérszender

A keleti fehéraraszoló

Elvesztettük, mégis a miénk – A mehádiai tapogatósbogár

Azt írják, van, pedig nincs – A nagy fémescincér

Óriás-medvelepke

A Steven-turzásfutó Kárpát-medencei lelőhelyei Trianon előtt és után

Villányi télibagolylepke

Élővilág: Kétéltűek és hüllők

Horvát faligyík

A rákosi vipera

Elveszített kétéltű- és hüllőfajok

Élővilág: Növények

Bánáti bazsarózsa

Bánáti sáfrány

Magyar bogáncs

Magyar tulipán

Magyar zergevirág

Mátrai kövirózsa

Olasz iszalag

Pirosló hunyor

Szibériai cickóró

Otthonunk, a Kárpát-medence

A Magyar Királyság területének életföldrajzi beosztása

A Bihar-hegység barlangjai

Barót

Betfia

Trianon által elválasztott kőfejtőikrek: Fertőrákos és Szentmargitbánya

Tüskésmakréla lenyomata

Délvidéki gerinces szórványleletek

A Pannon régió

Határon túli együttműködések 

A barlang, amely összeköt

Kriptogámok vizsgálata a Kárpátokban

Erdély földigilisztáinak kutatása

Erdélyi dinoszauruszok

Erdélyi Magyar Dipterológiai Munkacsoport

Kétéltűek és hüllők kutatása horvát-magyar együttműködések keretében 

Határon túli együttműködések a Pannon-tó kutatása terén

Történeti embertani kutatások a trianoni határon túl

Impresszum