A Kárpát-medence botanikai kutatásának hagyományai

A Kárpát-medence és a Kárpátok flórájának első részletes, kiterjedt kutatása Kitaibel Pál (Nagymarton, 1757.-Pest, 1817.) nevéhez kötődik. Hónapokon, gyakran az egész vegetációs perióduson át tartó útjai során viszontagságos körülmények között járta be az ország területét új növények után kutatva. Barátjával és támogatójával, Adam Waldsteinnel (Bécs, 1759.– Litvínov, Csehország, 1823. közös, három kötetes, Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae (Magyarország ritkább növényeinek leírása és képei) című munkájukban 280 növényfaj leírását és ábráit közlik, közülük több mint kétszázat a tudományra újként. A „Waldst. et Kit.” szerzőségű fajok igazi kárpát-medencei, ebben a régióban honos, jellemző fajok, melyeket korábban más területek botanikusai nem ismertek fel. Kitaibel nevéhez és gyűjtéseihez összesen ezernél több faj leírása kötődik.

Kitaibel Pál Adam Waldsteinnel közös fő műve, a Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae (Magyarország ritkább növényeinek leírása és képei)

Kitaibel herbáriuma

Szerzők: Barina Zoltán és Tamás Júlia (Növénytár)