Jávorka Magyar Flóra

A magyar flóra kutatásán Kitaibel Pál óta sok neves botanikus dolgozott, azonban az összefoglaló mű megírása sokáig nagy adósság maradt.

A nagy mű megírását Jávorka Sándor (Hegybánya, 1883. március 12. – Budapest, 1961. szeptember 28.) végezte el, aki „már közvetlenül egyetemi tanulmányainak befejezése után ... első pillanattól fogva szakadatlanul és zavartalanul foglalkozhatott legkedveltebb tárgyával, a Magyar Nemzeti Múzeum ... Flóra hungarica anyagával; munkakörében pedig céltudatosan arra törekedett, hogy ... hazánk ... növényeiről szóló eddigi ismereteinket olyan műben foglalja össze, melynek hiányát a hazai és külföldi szakférfiak és egyáltalában a Magyarország növényvilága iránt érdeklődő közönség egyaránt súlyosan érezték”.

Magyar Flóra (Flora Hungarica) címlapja

A Magyar Flóra (Flora Hungarica) 1924–25-ben jelent meg, benne az Adriától a Kárpátokig előforduló növényfajok mindegyikével és a terület növényföldrajzi felosztásával.

A munka páratlan a maga nemében, hiszen a teljes Kárpát-medencére vonatkozó botanikai ismereteket összegzi. „El is ismerheti a magyar botanika és a külföld egyaránt, hogy ily mű megalkotása két évtized lankadatlan munkásságának eredménye lehet csak, amelyet a szerző az igen nagyranőtt hazai és külföldi irodalom tökéletes ismerete és kritikus értelmezése, hatalmas herbáriumi anyag beható tanulmányozása és saját kutató útjain kiélesített meglátásának és eredeti megállapításainak felhasználása révén érhetett volna el.” – írta a művet megjelenésekor méltató Szabó Zoltán [eredeti kiemelések].

A Magyar Flóra megjelenéséről szóló korabeli híradás a Botanikai Közleményekben

 

Szerzők: Barina Zoltán és Tamás Júlia (Növénytár)

 

Kapcsolódó tartalom:

A Kárpát-medence botanikai kutatásának hagyományai

Pifkó Dániel: Jávorka Sándor - A magyar flóra kis határozója c. műről