Erdélyi dinoszauruszok

A Magyar Királyi Földtani Intézet által végzett országos földtani térképezés részeként Kadić Ottokár 1909-ben Erdély területén, a Hátszegi-medence nyugati részén végzett geológiai kutatásokat. Ennek során késő-kréta szárazföldi gerincesmaradványokat fedezett fel Valiora település környékén. A lelőhelyek rendszeres ásatásai során Kadić igen gazdag és taxonómiai szempontból páratlanul fontos, dinoszauruszok és más hüllők maradványait tartalmazó leletegyüttest gyűjtött be. Ez nagyon jól kiegészítette a pár évvel korábban Nopcsa Ferenc és húga által felfedezett Szentpéterfalva környéki lelőhelyek dinoszaurusz-anyagát. A több száz gerincesmaradványt tartalmazó valiorai leletanyagot a Földtani Intézetben helyezték el, és ennek egyes elemei ma a Magyar Természettudományi Múzeum állandó kialításán láthatók.

A több mint száz évvel később előkerült régi térkép, a dinoszaurusz-lelőhelyek megjelölésével

A valiorai anyag többek között az Allodaposuchus krokodil, valamint a törpenövésű Sauropoda dinoszaurusz, a Magyarosaurus dacus holotípusát is tartalmazza, emiatt a hazai és a nemzetközi tudományos közösségben is kiemelt fontosságú gyűjteményként tartják számon. Ennek ellenére a múlt évszázad viszontagságos időszakainak következtében Kadić különböző gyűjtőpontokról származó leletei mára teljesen összekeveredtek. Az egykori lelőhelyeinek helyzetéről, rétegtani jellemzőiről, a gyűjtés körülményeiről nem állt rendelkezésre elegendő információ.

Nemrég azonban előkerült az eredeti térkép, amelyet Kadić a terepen a térképezéshez használt. Ezen megtalálható a római számmal jelölt hét fő lelőhely, illetve további 16, pöttyökkel jelölt egyéb gyűjtési pont, így lehetővé vált ezek helyszíni azonosítása. A korabeli térkép georeferálásával és topológiai elemzésével a gyűjtési pontok földrajzi koordinátái nagy megbízhatósággal megadhatók. Ez alapján, több mint egy évszázaddal Kadić ásatásai után, 2019 őszén kéthetes kutatást végeztünk Valiora környékén, felkerestük és dokumentáltuk az egykori lelőhelyeket, valamint különböző rétegekből új csontmaradványokat gyűjtöttünk be.

A valiorai gerinceslelőhelyek újbóli felfedezése és a leletanyagok újszerű vizsgálata lehetővé tette a Kadić gyűjteményében szereplő holotípusok és más gerincesmaradványok eredeti lelőhelyének azonosítását. Így lehetővé vált a paleoökológiai és rétegtani vizsgálatok elvégzése, ami hozzájárul a Hátszegi-medence gerincesfaunájának behatóbb megismeréséhez.

Az újra felfedezett dinoszaurusz-lelőhelyeken 100 évvel később folytatott ásatások 2019-ben

 A 2019-ben, száz évvel később begyűjtött új leletanyag

 

Szerző: Botfalvai Gábor (Őslénytani és Földtani Tár)