Délvidéki gerinces szórványleletek

A földtörténet utolsó néhány millió évéből származó gerinces szórványleletek kis része felszíni kibukkanásokból, más részük működő homok-, kavics- és más bányákból, esetleg folyók medréből származik. Jelenlegi országhatárunkon belül is sok ilyen lelet került elő (és kerül elő napjainkban is), a Trianon előtti Magyarországgal ugyanez volt a helyzet. Számos délvidéki lelőhelyről (Szerbiából a Vajdaság területéről, Horvátországból az északi, a jelenlegi magyar-horvát határhoz közeli területekről) őriznek fosszilis gerinces példányokat hazai közgyűjteményeink. A legtöbbet a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat őslénytani gyűjteményeiben találhatjuk. Újabban is rendre előkerülnek ilyen leletek, de természetesen ezek már nem a mi gyűjteményeinket gyarapítják.

Csak néhány érdekesebb leletet sorolunk itt fel a MTM Őslénytárából:

Szabadkáról eurázsiai masztodon (Mammut borsoni) őrlőfoga

Törökbecséről gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) koponyája

Péterváradról gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) lapockája

Zentáról gyapjas mamut hátcsigolyája

Radobojról miocén hal- és rovarmaradványok gazdagítják gyűjteményünket

 

Szerző: Gasparik Mihály (Őslénytani és Földtani Tár)