Embertani kutatások Oroszvár közelében

A történeti embertan a régészeti korokban élt emberi közösségek csontmaradványainak vizsgálatával foglalkozik. A Kárpát-medence korábbi népességeinek elterjedési területe átnyúlt a mai országhatárokon. Emiatt ezek régészeti és embertani hagyatéka régiónk több országában is előkerül. Több olyan régészeti lelőhelyet ismerünk, amelynek kutatása még a trianoni békeszerződés életbe lépésénél korábban, vagy még a mai országhatárok véglegessé válása előtt kezdődött el, majd több évtizeddel később folytatódott. Az egyik ilyen terület az egykori Oroszvár, amely ma Rusovce néven Pozsony része. Oroszvárt a párizsi békeszerződés értelmében 1947-ben Csehszlovákiához csatolták.

Oroszvárról előkerült 18-20 év körüli nő koponyája és állkapcsa (fotó: MTM)

Oroszvár közelében többször folytattak ásatásokat. Az első az 1890-es években zajlott a magyaróvári múzeum igazgatójának szervezésében; akkor 102 sírt tártak fel.

Oroszvárról előkerült 18-20 év körüli nő koponyája és állkapcsa (fotó: MTM)

Oroszvár Trianon után 1947-ig Magyarország része maradt, ezért magyar kutatók 1920 után is szervezhettek ásatásokat a területen. 1942-től a Teleki Pál Tudományos Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum Érem és Régiségtára részéről Bottyán Árpád régész Nemeskéri János antropológus közreműködésével 104 sírt tárt fel. Bottyán Árpád ásatásvezető a második világháborúban életét vesztette. A lelőhelyről származó embertani leletanyag Budapestre került, ma a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tára őrzi a maradványokat.

Oroszvárról előkerült 25-35 év körüli nő töredékes, hiányos koponyája (fotó: MTM)

Oroszvár múltjával a terület elcsatolását követően csak évtizedekkel később kezdtek el foglalkozni a szlovák kutatók. Szlovák szakemberek római kori, langobárd és további bronzkori leletanyagot tártak fel a térségben, valamint a Bottyán Árpád és Nemeskéri János által részben feltárt lelőhelyen is. A korábbi kutatómunka Oroszváron jelentős késéssel, de tovább folytatódott.

Oroszvárról előkerült 25-35 év körüli nő töredékes, hiányos koponyája (fotó: MTM)

Szerző: Hajdu Tamás, Kiss Krisztián (Embertani Tár)