Trianon előzményei és a Magyar Nemzeti Múzeum

Trianont és előzményeit – egy rövid 1919-es epizódtól eltekintve – a Természettudományi Múzeum tárai a Magyar Nemzeti Múzeum szervezetében élték át, hiszen a Nemzeti Múzeum fogalma ekkor még nem szűkült le a mai történeti múzeumi szerepkörére. Olyannyira nem, hogy a természetrajzi táraknak (Állattár, Ásvány- és Őslénytár, valamint Növénytár) 1918-ban pont kétszer annyi (22) tudományos munkatársa volt, mint a történeti tárnak (Érem- és Régiségtár, 11 fő). Trianon előzményei kapcsán e kiállításrészben a múzeumhoz kötődő néhány érdekességet mutatunk be időrendben.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezete és állománya 1918-ban. Forrás: Magyarország tiszti cím- és névtára, 37. évfolyam, 1918. (Arcanum Digitális Tudománytár)

 

Szerző: Papp Gábor (Ásvány- és Kőzettár)

Kapcsolódó tartalmak:

Trianon előestéjén

Hogyan került a múzeum a Mehmed szultán útra?

Román próbálkozások a múzeumi anyag részleges elvitelére 1920 őszén

Az első román rekvirálási kísérletek a múzeumban, 1919. augusztus–szeptember

A Bandholtz-affér

A Magyar Nemzeti Múzeum a békekonferencia hivatalos irataiban