A trianoni béke hatása az Ásvány- és Őslénytár gyűjtési területeire

Mivel a Magyar Királyság területe (Horvátország nélkül számítva) a korábbinak kétharmadára csökkent, ez óhatatlanul a lelőhelyek, másként fogalmazva a gyűjtési terület beszűkülését jelentette. Ez a II. világháborúig „csak” gyakorlati, ezután már „elvi” beszűkülést is jelentett, mert 1945 után az elcsatolt területek természeti képével való foglalkozást már nem tekintették a múzeum feladatának. Az Ásvány- és Őslénytani tár szakterületei szempontjából a veszteségek súlyossága eltérő volt. A meteoritikában <link az 5.3. részhez> a trianoni béke következményei „egy az egyben” érvényesültek, hiszen annak az esélye, hogy az ország területére hull egy meteorit, a területi veszteséggel arányosan csökkent. A térképre csak rápillantva is nyilvánvaló, hogy a megmaradt területeken a hegységek aránya is alacsonyabb, ami a kőzettan, illetve a kőfejtőkben található ásványok miatt az ásványtan számra is kedvezőtlen volt. A megmaradt területek hegységeit pedig az elvesztettekhez képest jóval kisebb arányban alkotják olyan (vulkáni és átalakult) kőzetek, amelyekben ásványokban gazdag érctelepek, különösképpen a látványos példányokat szolgáltató hidrotermás teléres ércesedések vannak. Megfordítva, a megmaradt hegy- és dombvidéki területeken arányaiban jóval több az üledékes kőzet, ami azt jelenti, hogy a lelőhelyek szempontjából az őslénytant az ásványtanhoz képest valamivel kevésbé sújtotta Trianon. Hozzá kell tenni, hogy a fiatal törmelékes üledékekkel borított alföldi (síkvidéki) területek túlsúlya a mai országterületen az őslénytani gyűjtések számára sem kedvező.

Magyarország hegy- és vízrajzi dombortérképén jól látszik a hegyvidéki területek túlsúlya az elcsatolt területeken. Érdekesség, hogy Sopron és környéke még Ausztriában van, mert a térkép az eredeti trianoni szerződés szerinti határokat mutatja. Forrás: Edvi Illés A., Halász A.: Hungary before and after the war in economic-statistical maps. Budapest, 1926. (A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat könyvtárának szívessége.)

 

Szerző: Papp Gábor (Ásvány- és Kőzettár)

 

Kapcsolódó tartalom:

Dulai A. 2020: Trianon 100 – Világhírű erdélyi miocén lelőhely a veszteséglistán: Lapugy. – Magyar Természettudományi Múzeum Blog. 

 

Papp G. 2020: Trianon 100 – Az eggonit, a kétszeresen is „külföldre szakadt” magyar ásvány. – Magyar Természettudományi Múzeum Blog.