Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1872–1921, 1940–1945)

A Magyar Királyság második tudományegyeteme 1872-ben nyitotta meg kapuit Kolozsváron, s ezzel hosszú múltra visszatekintő erdélyi művelődéspolitikai és tudományos törekvés vált valóra. Ferencz Józsefnek, a Monarchia uralkodójának nevét csak 1881-ben vette fel. Az induló négy kar közül az egyiken növénytani, állattani és ásványtan-földtan tanszék is alakult. Az elsőhöz „füvészkert” tartozott, amelynek története korábban kezdődött. [1859-ben gróf Mikó Imre saját pompás angolparkját és palotáját adományozta az akkor megalakuló Erdélyi Múzeum Egyesületnek (EME), s az EME természetrajzi tárának őre, Brassai Sámuel kezdte meg a park átalakítását. Az új egyetem aztán 50 évre bérbe vette az EME-től az egész komplexumot.

Ferenc József Tudományegyetem 1900 körül (forrás: wikipedia)

A növénytani tanszék első professzora, Kanitz Ágost indította az első magyar botanikai folyóiratot, Magyar Növénytani Lapok címmel. Utódai közül Richter Aladár különösen sokat tett a botanikus kert fejlesztéséért, és növénytani múzeumot is alapított. Az állattanon id. Entz Géza, majd Apáthy István, a geológián Koch Antal, majd Szádecky-Kardoss Gyula hoztak létre európai szintű intézeteket. 1919-ben a román karhatalom megszállta az egyetemet, s miután a tanárok visszautasították a megkövetelt hűségesküt, az egyetemnek menekülnie kellett. Rövid budai kitérő után Szegeden folytatta működését 1940-ig. A második bécsi döntést követően az egyetem visszatérhetett Kolozsvárra, új kar is indult. Az elvesztett második világháború azonban megpecsételte az egyetem sorsát: 1945-ben jogutód nélkül megszüntették. (Helyette szervezték a magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetemet, amely 1945–1948 között széles autonómiával bírt, de azt fokozatosan elvesztette, majd 1959-ben egyesítették a román nyelvű Victor Babeş Tudományegyetemmel.)

Kanitz Ágost (1843–1896) arcképe

id. Entz Géza (1842–1919) arcképe

 Koch Antal (1843–1927) arcképe

 

Szerző: Somlyay Lajos (Növénytár)

 

Kapcsolódó tartalmak:

Határon túl rekedt és vándorútra kényszerített földtudományi gyűjtemények

Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia