Személyes sorsok Trianon idején az Ásvány- és Őslénytárból

Az I. világháború végét követő időszak az Ásvány- és Őslénytárban nemzedékváltást és jelentős személyi mozgásokat hozott. Krenner József tárigazgatót a Tanácsköztársaság alatt nyugdíjazták. A kommün pár hónapos epizódját követően utódjául kinevezett Franzenau Ágoston még 1919 novemberében, Krenner 1920 januárjában elhunyt. A helyükbe 1919–20 folyamán lépő új munkatársak, Koch Sándor, Vendl Mária és id. Noszky Jenő valamennyien a határon túlra került országrészekben születtek, az utóbbiak az összeomlásig ottani középiskolákban tanítottak. Amint a Magyar Nemzeti Múzeum 1913–1923 közötti időszakáról szóló jelentés tári fejezetének lakonikus befejező mondata fogalmaz:

„A halálozásokkal leapadt tisztviselői létszámot az elszakított területekről menekült szakemberekkel sikerült pótolnunk.”

Vendl Mária és Noszky Jenő neve az 1918-as, illetve az 1917-es tiszti cím- és névtárban a lőcsei, illetve a késmárki középiskolai tanári karában

 

Szerző: Papp Gábor (Ásvány- és Kőzettár)


Kapcsolódó tartalmak:

Ásvány- és Őslénytár

Az Ásvány- és Őslénytár munkatársai 1920-ban

Az Ásvány- és Őslénytár gyűjteménye és kiállítása 1920-ban

Személyes sorsok Trianon idején az Ásvány- és Őslénytárból

Személyes sorsok Trianon revíziója és az újbóli területvesztések idején

Trianoni sorsok: Vendl Mária

Trianoni sorsok: Koch Sándor

Trianoni sorsok: Szentpétery Zsigmond

Trianon hatása az Ásvány- és Őslénytárban folyó tudományos munkára

Ásvány- és kőzettani kutatások a múzeumban Trianon után